Bachelorscriptie

“De reduplicatie: een overzicht van de semantische aspecten van de reduplicatie in het Nederlands”
Mijn keuze voor de richting “Taalkunde” was niet ingegeven door een diepgewortelde passie. Desondanks wilde ik er een interessante en (somewhat) wetenschappelijke scriptie van maken die, in tegenstelling tot alle andere scripties die mij tot dan toe ooit voor ogen waren gekomen, leesbaar was. Afgaande op de motivering van het cijfer (8) is dat volgens mijn scriptiebegeleider in elk geval gelukt.
Bachelorscriptie_Page_01
Bachelorscriptie_Page_02
Bachelorscriptie_Page_03
Bachelorscriptie_Page_04
Bachelorscriptie_Page_05
Bachelorscriptie_Page_06
Bachelorscriptie_Page_07
Bachelorscriptie_Page_08
Bachelorscriptie_Page_09
Bachelorscriptie_Page_10
Bachelorscriptie_Page_11
Bachelorscriptie_Page_12
Bachelorscriptie_Page_13
Bachelorscriptie_Page_14
Bachelorscriptie_Page_15
Bachelorscriptie_Page_16
Bachelorscriptie_Page_17
Bachelorscriptie_Page_18
Bachelorscriptie_Page_19
Bachelorscriptie_Page_20
Bachelorscriptie_Page_21
Bachelorscriptie_Page_22