Hobb.nl


“Hobb”
– Bijzondere logeeradressen Spanje
Naast de Alle leuke -reeks, geeft Hobb gidsen met Bijzondere logeeradressen uit. Een heel aantal van die adressen staat niet alleen in de boeken beschreven, maar ook op www.hobb.nl, zoals deze uit Spanje:

hobbteaser
hobbspanje

CasasKaren